Performans Değerlendirme

Yetkinlik Değerlendirmede Faktör Analizi

Faktör analizi, çok sayıda değişkenin altında yatan ortak değişkeni bulmak amacıyla yapılan istatistiksel bir analizdir. Bir çok anket yönetiminde bu yöntem ile anketin doğru sorulardan oluşup oluşmadığı kontrol edilmektedir. Yetkinlik Bazlı Performans ölçimünde de Faktör Analizi kullanılmaktadır. Yetkinlik altındaki davranış göstergelerinin hangi oranda ait olduğu yetkinliği ölçtüğünü bu matematik kuramı ile ölçebilirsiniz. Doğrulayıcı faktör analizi yaparak, bugüne kadar kullandığınız davranış göstergelerinin hem geçerliliklerini hemde ait oldukları yetkinlikleri ne kadar temsil ettiklerini …Read More