Günümüz iş hayatında, kurumların uzun vadeli, kalıcı başarıyı yakalaması ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi en üst yönetim kademesinden en alt seviyede bulunan çalışana kadar tüm personelin yüksek performans göstermesine ve bunda sürekliliği yakalamasına yani performans yönetimi sürecine bağlıdır. Bunun içinde kurum çalışanlarının performansının ölçümlenebilmesi, değerlendirilmesi, eksik yönlerin ortaya çıkarılıp düzeltmeye yönelik çalışmalar yapılması kurumun varlığının devamı açısından çok önemlidir.

Geçmişte bireyin mezun olduğu okul ve elde ettiği başarılar ile önceki deneyimleri, çalışan tercihlerinde önemli bir yer tutarken, son dönemde bunların yanında yetkinlikler de ön plana çıkmıştır. Yetkinlikler maddi başarılardan daha çok kişinin davranışları ile ilgilidir. İş tanımı ve görev analizlerinin sonucunda belirlenen davranışlar, bu pozisyonda görev yapacak bireyin yetkinliklerini oluşturur. Yetkinlik performansı, performans yönetimi için önemli bir kriterdir.

Şirketinizin mevcut vizyon, misyon, stratejik plan ve hedeflerini hayata geçirme sürecini izlenebilir, yönetilebilir ve raporlanabilir hale getiren 3 Boyutlu Performans Yönetimi ürünümüz NovaPerform ile şirket hedefine ulaşmak için hangi departmanın ve/veya çalışanın ne kadar katkıda bulunduğunu ve hedeflerinize ulaşmada hangi noktada olduğunuzu detaylı olarak izleyebilirsiniz.

Şirketinizdeki farklı birimler için performans yönetimi yaparken, birimin yapısına göre hedef bazlı performans, yetkinlik bazlı performans, memnuniyet performansı (iç-dış müşteri) veya üç performans ölçüm yöntemini kullanarak şirket, departman veya kişi bazında performans puanı hesaplamasında alınacak ağırlıklarını belirleyebilirsiniz.

Dinamik yapıdaki organizasyon yapısı sayesinde şirketinizin tüm birimlerini ve çalışanlarını organizasyon şeması üzerinde konumlandırarak geçmişten günümüze kadar olan tüm bilgileri tarihsel olarak takip edebilirsiniz.

Balanced Scorecard modeliyle geliştirilen hedef yönetimi modülümüz ile şirket hedeflerinin departmanlara ve bireylere nasıl dağıtıldığını, hedef ağacı ile bir hedefin en alt birimine kadar durumunu izleyebilirsiniz.

Şirketinizin yetkinliklerini sisteme tanımlayıp, çalışanların yetkinliklerini bilimsel yollarla ölçebilirsiniz. Dilerseniz İK danışmanımızın hazırlamış olduğu soru setini kullanarak bir günde yetkinlik değerlendirme sürecini tamamlayabilirsiniz.

Her türlü soru, görüş, detaylı bilgi ve proje sunumu için bizimle iletişime geçmek için tıklayınız.