Hedef bazlı performans değerlendirme yöntemlerinde, çalışanlar gerçekleştirdikleri hedeflere, ortaya koydukları iş sonuçlarına göre oluşturulan bireysel standartlar doğrultusunda değerlendirilmektedirler. Hedeflere göre yönetim, yöneticiye işletmenin hedeflerini belirleme, hedeflere ulaşılmasını sağlayacak faaliyet planları hazırlama, bu faaliyetler arasında koordinasyon sağlama, faaliyetleri denetleme ve elde edilen sonuçları değerlendirme sorumluluğunu veren bir yönetim biçimidir.

Günümüzde birçok şirketin bu yöntemi tercih etmesinin sebebi, çalışanların performanslarını objektif olarak ölçülebilmesi ve hedeflere ulaşmadaki tüm sürecin matematiksel olarak izlenebilmesidir. Ekip çalışmasını sağlayan ve çalışanın hedefleri ile şirket hedeflerini bütünleştiren kolay kullanımlı hedef yönetimi modülü ile tüm süreci tek noktadan izleyebilirsiniz.

S.M.A.R.T hedef tanımlamanıza ve bir hedef üzerindeki tüm detayları görmenizi sağlayan hedef yönetimi modülünde, yönetici ile çalışan hedefin gerçekleştirilmesin her bir adımı detaylı olarak izleyeblir. Hareket planı oluşturarak, geri bildirim yaparak, dönemsel izleme ile hedefin sadece sonucunu değil, zaman içerisinde ilerlemesinide gözlemleyebilirsiniz.

Balanced Scorecard modeliyle geliştirilen hedef yönetimi, esnek yapısı sayesinde tüm kurumlara uyarlanabilir esnekliktedir. Kişiye verilen hedeflerin, hedef ve hedef türü bazında alınacak hesaplama ağırlıklarını belirleyerek kişiye veya görev tanımına özel hale getirilmesiyle doğru performans ölçümünü sağlamaktadır.

Hedef hakkında, hedef detayı, puanlama kriterleri, izleme sonuçları, hareket planı, genel ve özel notlar ile şirket hedefinin en ufak yapı taşını detaylı incelemenizi sağlar.