Shaya şirketi ile yaptığımız çalışmada performans değerlendirme yazılımımızın mağazacılık modeli uygulanmıştır.

Şirkete ait onbeşden fazla markaya ait mağaza çalışanlarının hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirmesi yazılımımız aracılığı ile kısa sürede tamamlanmaktadır.

Hedef Bazlı Performans Yönetimi modeliyle, marka ve ünvan bazındaki hedefler merkez tarafından sistem üzerinde belirlenip çalışanların formları oluşturulmuştur. Bunlara ek olarak yöneticilerin çalışanlara merkezin atadığı hedefler haricinde hedefler eklenmesine imkan tanınmıştır.

Yetkinlik Bazlı Performans Yönetimi için hazırladığımız dönem yetkinlikleri ve gelişmiş organizasyon şemamızda bulunan pozisyonun yetkinlikleri kullanılmıştır.

Dönem yetkinlikleri ile şirket çalışanlarının tümünde bulunması gereken Temel Yetkinlikler tüm çalışanların formlarına getirilmiştir. Gelişmiş organizasyon şeması yapısıyla pozisyonun yetkinlikleri ile çalışanların bulundukları pozisyonlarda bulunması gereken Fonksiyonel ve Yönetsel yetkinlikler sadece ilgili çalışanların formlarına yasıtılmıştır.