Torun Metal ile yaptığımız çalışmada performans değerlendirme yazılımımızın 3 boyutlu performans yönetimi modeli uygulanmıştır.

Hedef Bazlı Performans Yönetimi modeliyle, yıl başında çalışanlara yöneticileri tarafından hedefler atanarak yıl içinde bu hedeflerin izlemesi ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Atanan hedef yöneticinin belirleyeceği ara dönem değerlendirme türüne göre yıl içerisinde bir, iki veya dört defa degerlendirilebilmektedir.

Esnek yapıdaki Balanced Scorecard modeliyle istenilen hedef türlerinde Balanced Scorecad yapısı kullanılmış istenilen hedef türlerinde aritmetik ortalama kullanılmıştır.

Yetkinlik Bazlı Performans Yönetimi için hazırladığımız dönem yetkinlikleri ve gelişmiş organizasyon şemamızda bulunan pozisyonun yetkinlikleri kullanılmıştır.

Dönem yetkinlikleri ile şirket çalışanlarının tümünde bulunması gereken Temel Yetkinlikler tüm çalışanların formlarına getirilmiştir. Gelişmiş organizasyon şeması yapısıyla pozisyonun yetkinlikleri ile çalışanların bulundukları pozisyonlarda bulunması gereken Fonksiyonel ve Yönetsel yetkinlikler sadece ilgili çalışanların formlarına yasıtılmıştır.

Memnuniyet Bazlı Performans yönetimi, iç ve dış müşterilerin memnuniyetini ölçerek bazı çalışanların performans hesaplamasında kullanılmıştır.