Performans Değerlendirme Nedir?

İnsan kaynakları yönetimi, şirketlerin yoğun rekabet ortamında etkin biçimde yönetilmesinin temel koşulu olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan kaynakları yönetiminin de vazgeçilmez en önemli unsuru performans değerlendirmedir. Performans değerlendirme sistemi insan kaynakları yönetiminde rol gösterici olup, personelin yeteneklerini sergileyebilecekleri bir çalışma ortamı oluşturulması, çalışanların gelişmeye ihtiyaç duydukları alanların ortaya çıkarılması ve bunların iyileştirilerek şirkete olan katkılarının artırılması bakımından oldukça önemlidir.

Gerek özel sektörde gerekse kamu yönetiminde, çalışanların örgütsel amaçların gerçekleştirilmesine ne ölçüde katkıda bulunduklarının, verilen görevleri ne kadar benimsediklerinin, yetenekleri ile şirketin etkili ve verimli çalışmasına olan katkılarının bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Şirket çalışanlarının başarısını saptamak
ve geliştirmek için yapılan çalışmaların tümü olarak tanımlanan performans değerlendirmesi, modern insan kaynakları politikasının en önemli araçlarından birisi olmaktadır.

Performans Değerlendirmenin Amaçları

 • Çalışanlar ve yaptıkları işler hakkında güvenilir bilgi elde etmek,
 • İyileştirme için fikirler oluşturmak ve fırsatlar yaratmak,
 • Personelin işmotivasyonunu ve verimini artırmak,
 • Beklentiler konusundaki belirsizlik durumunu ortadan kaldırmak, endişeleri azaltmak,
 • Performansı geliştirmek ve pekiştirmek,
 • Ücretlendirme ve ödül standartları saptayarak başarının ödüllendirilmesini sağlamak,
 • Kötü performansı ortaya çıkarmak, bunun nedenlerini ve çözüm yollarını ortaya koymak, yetersiz çalışanın durumunu yeniden gözden geçirmek,
 • Çalışanın işe odaklanmasını sağlamak,
 • Yetersiz çıkan çalışanın eğitim gereksinimlerini tespit etmek, bunların nasıl karşılanacağını araştırmak,
 • Yönetim becerilerini geliştirmek,
 • Grup çalışmasını artırmak için, çalışanlar arasındaki ilişkileri düzenlemek,
 • Yönetici ve çalışan arasındaki iletişimi geliştirmek ve çalışanları belli bir anlayışdüzeyine çıkarmak,
 • Çalışanın ilgi duyduğu konuları belirlemek ve örgütün amaçları ile çalışanın ilgisi arasında ahengi sağlamak.