Performans değerlendirme, çalışanın şirket içindeki etkinliğinin yönetici açısından analizinin yapılması ve çalışandan beklenenin ne ölçüde gerçekleştiğinin saptanmasını içermektedir. Başka bir deyişle performans değerlendirme ile çalışanın verimliliğinin ve üretim kapasitesinin kontrol edilmesi sağlanmaktadır.

Başarılı bir çalışan, düşük performanslı bir çalışanla aynı şekilde değerlendirildiğini gördüğünde moral bozukluğu yaşar ve motivasyonu azalır. Öte yandan, performans değerlendirme çalışanların eksiklerini görmesine olanak sağlayarak çalışanların bunları giderme ve yeteneklerini geliştirmesine fırsat tanır.

Şirketin çalışanlarının başarılarını ve başarısızlıklarını görmesi daha sonraki çalışmalarını düzenlemesi kadar çalışanların motivasyonu bakımından da önemlidir.