Hedeflere bazlı performans yönetimi, belirli bir zaman içerisinde çalışanın, yöneticisiyle beraber belirledikleri hedeflere ulaşıp ulaşmadığının ve çalışanın hedeflere daha iyi nasıl ulaşabileceğinin periyodik olarak görüşüldüğü bir sistemdir

Şirket hedeflerinin, departmanlara ve çalışanlara yukarıdan aşağıya doğru paylaştırılarak, hedefe ulaşılmasını sağlayacak planlamaları yapma, bu planlamalar arasındaki iletişimi sağlama ve süreci denetlemesini sağlayacak bir sistemdir.